Opinie pracowników

Praca w oparciu o umowę o pracę

Pełna przejrzystość to domena naszej firmy. Wszyscy nasi pracownicy są zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę.

W dniu rozpoczęcia pracy jesteś zgłaszany do niemieckiego rejestru pracowników. Nie musisz się obawiać, że nie zostałeś zarejestrowany, a świadczone przez Ciebie usługi są „pracą na czarno”. Gwarancja zatrudnienia, w oparciu o umowę o pracę, oraz zgłoszenie Cię do niemieckiego systemu (Socialmeldung) jest naszym obowiązkiem. Z należytym szacunkiem traktujemy wszystkich pracowników.

Bochenek Personalsevice GmbH Pośrednictwo pracy w branży elektrycznej

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy otrzymam umowę na czas nieokreślony?

W zależności od podejścia i zaangażowania w pracy może to nastąpić już po kilku miesiącach.

Na jakie zarobki mogę liczyć?

Wynagrodzenie jest indywidualną kwestią każdego pracownika. Jest ono zróżnicowane, a wpływ na nie ma doświadczenie zawodowe, wykształcenie, a przede wszystkim podejście do pracy.

Czy przysługuje mi prawo do zasiłków socjalnych w Niemczech?

Tak. Każda osoba pracująca na terenie Republiki Federalnej Niemiec ma prawo do zasiłków, w tym zasiłku rodzinnego Kindergeld.

Jaki staż pracy jest wymagany, by móc ubiegać się o emeryturę w RFN?

5 lat*
* Niemiecki ustawodawca mógł wprowadzić zmiany w tym zakresie

Gdzie odprowadzane są moje składki?

Składki odprowadzane są do federalnych instytucji RFN.

Czym jest Lohnsteuerbescheinigung?

Jest to rozliczenie roczne.

Z kim mogę się kontaktować w razie problemów?

Z kierownikiem budowy, biurem lub bezpośrednio członkami zarządu.

Czy bariera językowa uniemożliwia mi podjęcie pracy w państwa firmie?

Nie. Jesteśmy otwarci na wszystkich kandydatów, jednak znajomość języka niemieckiego i/lub angielskiego ułatwia pracę na miejscu i komunikacje poza godzinami i miejscem wykonywania obowiązków służbowych.

Jak często mogę wracać do domu?

W zależności od realizowanego projektu pracownicy samodzielnie podejmują decyzje o częstotliwości powrotów do domu.

Jak wygląda procedura, w razie spowodowania kolizji samochodem służbowym?

Flota jest ubezpieczona, a w razie kolizji lub wypadku należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie jednego z członków zarządu.

Jak wygląda mieszkanie za granicą?

Pracownicy są lokowani w hotelach pracowniczych lub mieszkaniach. Całość opłat za wyżej wymienione ponosi firma.

Czy rozpoczynając pracę za granicą potrzebuję jakieś dodatkowe dokumenty?

Nie. Jedynym wymaganym przez nas dokumentem jest dowód potwierdzający tożsamość, tj. dowód osobisty lub paszport jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Czy będąc obywatelem państwa niebędącego krajem członkowskim Unii Europejskiej mogę podjąć pracę w Bochenek Personalsevice GmbH?

Niestety nie prowadzimy rekrutacji osób, które pochodzą z państw niebędących krajami członkowskim Unii Europejskiej.

Jak wygląda płacenie podatków w Republice Federalnej Niemiec?

Za wszystko odpowiedzialna jest księgowość Bochenek Personalservice GmbH. Jeśli nowy pracownik miał wcześniej styczność z firmą zarejestrowaną w Niemczech, zostanie poproszony o przesłanie dokumentu z numerem podatkowym.

Jeśli zaś rozpoczęcie pracy w BP GmbH jest pierwszą aktywnością zawodową na terenie RFN lub pracownik zgubił dokument z numerem podatkowym, wtedy zostanie poproszony o wypełnienie wniosku, który firma prześle do Finanzamt o nadanie numeru, lub wydanie informacji o już nadanym numerze.

Kiedy otrzymam informacje o planowanej dacie wyjazdu za granicę?

Miejsce pracy zostanie ustalone niedługo po nawiązaniu współpracy, jednak szczegółowe informacje zostaną podane najpóźniej na 48 godzin przed wyjazdem.

Czy będąc Ukraińcem, mogę rozpocząć pracę w BP GmbH?

Niestety w Bochenek Personalservice GmbH pracę podjąć mogą tylko obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej. Zachęcamy osoby pochodzące z krajów spoza Wspólnoty do spełniania warunków nabycia obywatelstwa i ubiegania się o jego nadanie.

W jakiej formie będę otrzymywał wynagrodzenie?

Preferowaną drogą wypłaty wynagrodzenia jest przelew. Jeśli jednak pracownik nie dysponuje rachunkiem bankowym w Niemczech, wtedy wypłata zostanie dokonana w gotówce.

Czy sam mogę wybrać miejsce pracy za granicą?

W zależności od zapotrzebowania i umów zawartych z kontrahentami, dysponujemy ograniczoną ilością miejsc realizowanych projektów. Kierujemy się opinią pracownika, jednak zastrzegamy sobie prawo do oddelegowania członków zespołu w miejsce budowy, w którym występuje aktualnie zapotrzebowanie.

Po jakim czasie otrzymam wynagrodzenie?

Wynagrodzenie wypłacane jest w transzach miesięcznych. Pracownicy otrzymują je do 15 dnia kolejnego miesiąca.

Zacznij pracę
z Bochenek Personalservice GmbH